Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hoàng Liệt tổ chức hành trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử Chi Lăng - Lạng Sơn

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hoàng Liệt tổ chức hành trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử Chi Lăng - Lạng Sơn (14/12/2022)

Nhân dịp tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, ngày 04/12/2022, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hoàng Liệt đã tổ chức hành trình về nguồn - thăm địa chỉ đỏ tại Khu di tích lịch sử Chi Lăng, Lạng Sơn cho đoàn viên, thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc

VĂN HÓA XÃ HỘI
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ
Responsive Image
Responsive Image
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 • Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hoàng Liệt tổ chức hành trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử Chi Lăng - Lạng Sơn

  Nhân dịp tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, ngày 04/12/2022, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hoàng Liệt đã tổ...

 • AN NINH QUỐC PHÒNG

  thư viện ảnh & video

  NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
  THÔNG BÁO
 • Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hoàng Liệt tổ chức hành trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử Chi Lăng - Lạng Sơn

  Nhân dịp tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, ngày 04/12/2022, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hoàng Liệt đã tổ...

 • ĐẢNG ĐOÀN THỂ
  TIN TỨC KHÁC
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image